Kategorie

                                          DOPRAVA

Piktogramy BEFADO

prodyšná podrážka  prodyšná podrážka

froté stélka  froté stélka

kožené prvky

     reflexní prvek

flexi b systemdýchající,

ohebná a protiskluzová podrážka

Piktogramy DEMAR

obuv do deště   obuv do deště

vyndávací stélka   vyndávací stélka

reflexní prvek   reflexní prvek

extrémně lehké   extrémně lehké

mrazuvzdorné   mrazuvzdorné

EVA   extra lehký kopolymer

vlna   zatepleno ovčí vlnou

TR   TR - materiál termokaučuk

používá se při výrobě podešví - pomáhá zachovat pružnost i při nízkých teplotách

Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy


Právo odstoupit od smlouvy

  • Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.
  • Máte právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů  ode dne následujícího po dni kdy Vy,  nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží.
  • Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy informovat Věru Honovou, Oblečení WOLF, Jakubčovice 112, 747 41 Hradec nad Moravicí, tel: 776 776 367, email: info@obleceniwolf.cz formou jednoznačného prohlášení (např. dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo e-mailu). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.
 
  • Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat sdělení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

 

Důsledky odstoupení od smlouvy

  • Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený)
  • Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.
  • S vrácením platby můžeme počkat do té doby, než vrácené zboží obdržíme nebo než prokážete, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

 

Převzetí zboží

  • Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám oznámíte, že odstupujete od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na adrese Věra Honová, Oblečení WOLF, Jakubčovice 112, 747 41 Hradec nad Moravicí, tel: 776 776 367, email: info@obleceniwolf.cz. Lhůta se považuje za dodrženou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

 

Náklady spojené s převzetím zboží

  • Ponesete přímé náklady spojené s navrácením zboží. Maximální náklady jsou odhadované ve výši 80 Kč.

 

 Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží

  • Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

 

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát
Věra Honová - Oblečení WOLF

 Jakubčovice 112

747 41 Hradec nad Moravicí

 tel: 776 776 367

email: info@obleceniwolf.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*) /o poskytnutí těchto služeb (*)

Datum objednání (*) /datum obdržení (*)

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

Podpis spotřebitele/spotřebitelů
(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)

Datum

(*) Nehodící se škrtněte.


Novinky

BANNER

TOPlist

Možnost objednat z těchto katalogů:

Katalog Befado JARO 2019

Katalog Befado ZIMA DOSPĚLÍ 2018

Katalog sortimentu reklamního textilu ADLER 2018

Katalog 2018

 

Katalog luxusní kolekce reklamního textilu Malfini 2018

Katalog 2018

Facebook